Wszelkie darowizny przeznaczane są zgodnie z celami statutowymi Fundacji Szansa na Rozwój. 

FUNDACJA SZANSA NA ROZWÓJ

ul. Piłsudskiego 55

32-540 Trzebinia

nr konta: 95 1020 2384 0000 9702 0199 4516

 

dziękujemy